Begrafenisvereniging

'De Laatste Eer' Boelenslaan - Houtigehage

Bij overlijden

Bij overlijden kunt u bellen met onze bode van 

'De Laatste Eer' Drachten op:

(0512) 515827

Adres

De begraafplaats en aula zijn gevestigd op Boelenswei nummer 86 te Boelenslaan.

LIDMAATSCHAP

Iedereen van 18 jaar of ouder wonende binnen de globale grenzen van ons werkgebied kan lid van onze vereniging worden. Wij kennen twee vormen van lidmaatschap:
Volwassenen lidmaatschap; Iedereen vanaf 18 jaar, dus ook thuiswonende kinderen. Kinderen onder de 18 jaar zijn meeverzekerd.

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN IN LIDMAATSCHAP:

Het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, geboorte van kind(eren) en verhuizingen kunt u doen aan het secretariaat of aan de penningmeester. Deze meldingen worden zeer op prijs gesteld i.v.m. de automatische inning van de contributie.

Begraafplaats Boelenslaan